Klachtenprocedure

Wat te doen bij klachten?


Heb je een klacht? Schrijf dan een brief naar het College van Burgemeester en Wethouders van Oss, afdeling Werk en Inkomen, Postbus 5, 5340 BA Oss.

In deze brief staat:
Je naam, adres en geboortedatum.
De datum waarop je de brief schrijft.
En wat je klacht is.

Vergeet je niet je handtekening te zetten?

Heb je een andere vraag? Bel ons voor meer informatie 140412